Psychology of Social Relations and Communication (Ijtimoiy Munosabatlar Va Muloqot Psixologiyasi)

Authors

  • Khakimova Sarvinoz Sharifjan's Daughter Student of pedagogy and psychology

DOI:

https://doi.org/10.51699/ijllal.v3i1.3257

Keywords:

socialization, Society, communication, personality, attitude, types of communication, human psyche, culture

Abstract

The process of communication through interpersonal relationships in social life in Ushba is provided to the human psychology of communication in connection with the connections between them.

References

Гозиев Э. Муомала психологияси. Тошкент, 2001.

Горягина В. А. «Психология общения». - М. 2002.

Эргашев П. Мулокот психологияси (маърузалар матни). Тошкент, 2003.

A.A. Bodalyev “Shaxs va jamiyat” kitobi;

Deyl Karnegi “Do’st orttirish va odamlarga ta’sir ko’rsatish to’g’risida” yangi asr avlodi. Toshkent-2021;

M. Maxsudova. Muloqot psixologiyasi

P. S. Ergashev. Muloqot psixologiyasi (ma’ruzalar to‘plami).T. 2003. ToshDPU.

P. S. Ergashev. Muloqot psixologiyasi (ma’ruzalar to‘plami).T. 2003. ToshDPU.

Deyl Karnegi. Muomala sirlari. T.«Navro‘z» nashriyoti. 1992

V. Karimova. Ijtimoiy psixologiya va ijtimoiy amaliyot. T. 1999.

V. Karimova. F. Akramova. Psixologiya. (ma’ruzalar matni) T. 2000.

Sh. R. Baratov; L.Y.Olimov; O.R.Avezov “ Psixologiya nazariyasi va tarixi” Toshkent-2019.

Mark Fisher,Mark Allen “Millioner kabi fikrlashni o’rganing” kitobi:

Tohir Malik “Odamiylik Mulki”;

N.Islomova, D.Andullayeva-“ Ijtimoiy psixologiya”Toshkent-2013;

Д. Майерс- “Сойциаьная психология”;

Abdullayev Akmal Nasriddinovich (2020). THE FEATURES OF APPEARING FAMILY IN MODERN SOCIETY.

Aslanov Ilhom Nizomovich ”Ijtimoiy faoliyat va muomala psixologiyasi” Metodik qoʻllanma.

Downloads

Published

2024-01-06

How to Cite

Khakimova Sarvinoz Sharifjan's. (2024). Psychology of Social Relations and Communication (Ijtimoiy Munosabatlar Va Muloqot Psixologiyasi). International Journal of Language Learning and Applied Linguistics, 3(1), 1–6. https://doi.org/10.51699/ijllal.v3i1.3257