(1)
Eshkuvatova Mohira Amanturdievna. Communication Model Of Translation. IJLLAL 2023, 2, 87-89.